Lastbilsteori

 

 

Färdskrivare

 

Ska sitta i fordon som omfattas av EUs kör- och vilotidsregler. Gäller många fordon över 3,5 ton men undantag finns. Det finns både analoga och digitala färdskrivare. Analoga färdskrivare arbetar med speciella färdskrivarblad av papper medan digitala färdskrivare lagrar informationen elektroniskt.

 

Färdskrivaren ska registrera:

 

Hastighet

Vägsträcka

Körtid

Annan arbetstid tex tvätt av lastbilen

Tillgänglighet tex om man väntar på en körning

Raster/Vila

Öppningsmarkering. På en analog färdskrivare ritas ett långt streck på hastighetsmarkeringen för att visa att färdskrivaren öppnats vid en viss tidpunkt.

 

 

Analoga färdskrivare

 

Det finns två typer av analoga färskrivare:

Manuella. På dessa måste man själv ställa in rattsymbolen vid körning.

Automatiska. Dessa registerar körning automatiskt men man måste ställa in önskad symbol när man stannar.

 

Färdskrivarbladet

 

På färdskrivarbladet ska det finnas:

 

Efternamn och förnamn.

Plats där körningen börjar och slutar

Datum vid körningens start och slut

Registreringsnummer

Mätarställning vid start och slut

Körda km

 

 

 

Om man byter lastbil ska man ta med sig färdskrivarbladet och sätta in i den nya bilen. Då skriver man på baksidan av färdskrivarbladet:

 

Tidpunkt för byte.

Nya lastbilens registreringsnummer.

Mätarställning vid start och slut.

 

 

 

 

Färdskrivarbladet för aktuell dag och ytterligare 28 dagar bakåt i tiden ska medföras.

 

 


Digitala färdskrivare

 

Till digitala färdskrivare hör ett personligt förarkort. Förarkortets information ska kopieras var tredje vecka. Färdskrivarens information ska kopieras vare sjätte vecka.