Lastbilsteori

 

"Funktionsbeskrivning"

 

 

Från och med februari 2011 har man gjort förändringar i förarprovet. Den tidigare funktionsbeskrivningen har blivit hopkopplad med säkerhetskontrollen. Efter själva säkerhetskontrollen kan förarprövaren ställa frågor med anknytning till säkerhetskontrollen. Så här står det i föreskrifterna om förarprov:
 
21 § Efter säkerhetskontrollen ska förarprövaren ställa frågor inom ett eller flera av de ingående momenten. Den sökande ska kunna motivera vad som kontrollerats och varför. Han eller hon ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.
 
(Vill du läsa transportstyrelsens hela dokument om förarprovet finns det här)
 
Många som pluggar använder nog böcker där man skriver om funktionsbeskrivningen och vad den kan ta upp. Som jag ser det kan man lära sig det som efterfrågas i paragrafen ovan genom att plugga den "gamla funktionsbeskrivningen".